TENS

Vid elektrisk nervstimulering får man elektroder fastsatta på huden över eller i närheten av det område där man har ont. Behandling ges med svaga elektriska impulser. De elektriska impulserna gör så att musklerna drar ihop sig och slappnar av om vart annat, detta kan leda till att musklerna känns mindre spända. Under behandlingen känner man en slags surrande känsla i huden, och huden kan bli lite röd.

Källa - Råd om vård på webb och telefon. 1177.se