Funktionell rörelseanalys eller Functional Movement System är ett praktiskt verktyg inom idrottsmedicinen som består av sju stycken tester med FMS utrustning, där du som idrottare/motionär graderas utifrån olika kriterier gällande rörlighet, styrka och stabilitetet.

På så sätt upptäcker jag dina svaga länkar som kan utgöra en ökad skaderisk. Utifrån resultatet på screningen läggs ditt individuella tränings- och rörelseökande program upp för att förebygga skador i framtiden.