FÖREBYGGANDE OCH REHABILITERANDE BEHANDLING

Här ingår bland annat

  • Mobilisering
  • Ledmanipulation
  • Idrottsskadebehandling
  • Massage
  • Rehabiliteringsträning
  • Triggerpointsbehandling
  • Muskeltöjning
  • Dry needling
  • Funktionell träning och rörelseanalys (FMS)
  • Graviditets relaterade besvär, behandling & träning


För mer information läs under fliken "Behandlingar