RÅD OCH HJÄLP ATT FÖREBYGGA BESVÄR

Naprapater ger också råd om hur man bäst ska använda kroppen för att motverka besvär i framtiden. Det kan till exempel handla om att lära sig en bra sittställning eller rätt lyftteknik. Man brukar också få råd om träning för att stärka muskulaturen och öka rörligheten.
Man får också hjälp att förstå vilka de bakomliggande orsakerna till problemen kan vara, för att på så sätt motverka att besvären kommer tillbaka.

Källa - Råd om vård på webb och telefon. 1177.se